Prameny o Janu Nepomuckém

Zpráva z 15. dubna 1719 o exhumaci ostatků Jana Nepomuckého, při kterém byl nalezen jeho neporušený jazyk.

Zpráva z 27. ledna 1725 o opětovném ohledání Nepomukova jazyka, při němž došlo k jeho nabíhání a změně barvy.

Pravděpodobná podoba tváře sv. Jana Nepomuckého, která vznikla rekonstrukcí rozsáhlé dokumentace kosterních pozůstatků, jenž byla provedena v 70. letech 20. století antropologem Emanuelem Vlčkem. Výsledná práce antropologů Evy Vaníčkové a Ondřeje Bílka byla slavnostně odhalena 19. března 2019 v budově arciděkanství na Přesanickém náměstí v Nepomuku v rámci výročí 290 let od Nepomukovy kanonizace (19. března 1729) a 300 let od objevení Janova „zázračného“ jazyka (15. dubna 1719).